پایگاه اطلاع رسانی بانوی بلوچ

۱۴۰۰-۱۰-۰۷

 در را به روی انرژی منفی ببندید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook

در مورد زندگی گله و شکایت میکنند، رفتارهای انرژی منفی میتواند به راحتی روی هرکسی اثر بگذارد . افراد منفی اندیش افرادی هستند که دائما بدی از خود نشان میدهند و با حس منفی، ممکن است شما را از پای دربیاورند. انرژیای که این افراد منتشر میکنند روی افکار و اعمال ما اثرگذار است پس برای کسب موفقیت بیشتر باید از منابع انرژی منفی دوری کرد در مقابل افراد مثبت اندیش هستند که همیشه رفتار چشمگیری دارند

راه مقابله با انرژی منفی را یاد بگیریم :

۱ -شادی را در وجودشان خلق میکنند افراد شاد، مبنای شادیهایشان را انگیزههای بیرونی قرار نمیدهند. آنها این موضوع را به خوبی درک میکنند که اگر یکباره انگیزه های بیرونی، از بین برود حال خوب آنها نیز خراب خواهد شد. پس به دنبال منابع درونی انرژی مثبت هستند و روی تمرکز ذهن خود کار میکنند

. ۲ -مثبت نگری را تمرین میکنند اعمال شما تحت تأثیر افکار شما هستند، بنابراین اگر منفی نگر باشید، آینده روشنی پیش رویتان وجود نخواهد داشت. افراد مثبت نگر به بهانه هایی که به ذهنشان خطور میکنند، اعتقادی ندارند. آنها از طریق مثبت نگری و پیدا کردن وجه مثبتی از هر مشکل، از این مطمئن میشوند که از نظر ذهنی آماده کسب موفقیت هستند.

۳ -دالیلی برای خودباوری دارند هرگز اجازه ندهید افکار منفی شما را اذیت کند. شاید افراد به دنبال این باشند که از هر طریقی به شما آسیب برسانند، اما تا زمانی که شما خودتان را باور دارید این خودباوری از هر چیزی برای شما مهمتر و اثرگذارتر خواهد بود.

حتی زمانی که شما کامال احساس ناتوانی و بیارزش بودن میکنید، دالیل زیادی وجود دارد که خودتان را باور کنید. افکار منفی اکثر اوقات وجود دارند و به عنوان مانعی بر سر راه موفقیتهای شما خواهند بود.

۴-رابطه با منفی نگرها را قطع میکنند شما به شدت تحت تأثیر محیط اطراف خود هستید. اگر وقتتان را صرف حضور در کنار افراد مثبت کنید، بهاحتمالزیاد این مثبت بودن به شما نیز سرایت خواهد کرد. از سوی دیگر اگر شما بیشازحد در کنار افرادی قرار بگیرید که مدام در حال گله و شکایت هستند، به سختی قادر خواهید بود افکار منفی را از ذهن خود دور کنید

. ۵ -به طور منظم تمرین میکنند ورزش و تمرینهای مرتبط با آمادگی بدنی،توأم با ترشح هورمون اندورفین است که مسئول ایجاد »احساس خوب« در انسان است. اگر بدنتان را به این کار عادت دهید، نتیجهاش کاهش استرس و افزایش شادی شما خواهد بود. در مقابل، اگر به نیازهای بدنتان توجه نکنید، عواقب بدی در انتظار شما خواهد بود

. ۶ -زمانی را در طبیعت میگذرانند بودن در طبیعت، ذهنتان را پاک و بدنتان را آرام میکند. افراد مثبت، زمانی از روز را در طبیعت میگذراند و به تحسین زیباییهای این جهان میپردازند. این یک راه بسیار مؤثر برای جریان داشتن انرژی جدید در شما خواهد بود

. ۷ -از خرجهای اضافی دوری میکنند امروزه حراجیها به عامل برای پرت کردن تمرکز شما تبدیل شده اند، با این بهانه که خرید را برای شما آسان میکنند. هرچند، زیاد خرید کردن ممکن است احساس خوبی در شما ایجاد کند، اما در یک بازه طوالنیمدت، این کار یک رفتار ناسالم است که انسانهای مثبت از آن به هر قیمتی دوری میکنند. آنها ترجیح میدهند وقت و هزینه خود را برای کشف یات جدید در جهان و خلق خاطراتی بسیار بزرگ صرف کنند

. ۸ -شکست را میپذیرند افراد مثبت شکست را میپذیرند چرا که متوجه شده اند این تنها راه برای یادگرفتن و رشد کردن است. آنها زمانی که از جایگاه خود سقوط میکنند برای باال رفتن و به دست آوردن دوباره جایگاه رفیع خود، به جای تسلیم شدن، سخت کار میکنند. حتی اگر یک شکست، احساساتی منفی برای آنها به همراه آورد، این را به خوبی درک میکنند که این مور گذرا خواهد بود و بهسرعت محو خواهد شد. آنها برای سرعت بخشیدن به این روند، افکار مثبت را پرورش می دهند

. ۹ – کامال مسئولیت پذیر هستند افراد مثبت نگر همواره مسئولیت آنچه را در زندگیشان اتفاق افتاده است، خود بر عهده میگیرند. این اتفاق پیروزی یا شکست باشد، همواره اثری از افکار و اعمال خود آنها تلقی میشود. فرد مثبت نگر هرگز عوامل خارجی را مقصر نمیداند و روی موارد قابلدسترسی تمرکز میکند که بتواند شرایط را بهبود بخشد. با انجام این کار او به جای اینکه به خاطر عوامل خارجی که خارج از کنترل اوست، ناامیدانه رفتار کند، مدام به دنبال پیشرفت و کسب تجارب جدید خواهد بود. ۱۰ -افکارشان را کنترل کنند ذهن آدمی بهراحتی میتواند در اثر عوامل خارجی تمرکز خود را از دست بدهد. افراد مثبت نگر میدانند اگر افکار خود را کنترل نکنند، کنترل اعمال و رفتارشان را نیز از دست میدهند؛به همین دلیل آنها به دنبال آموختن و تمرین روشهای کنترل ذهن هستند

. ۱۱ -زمانی را برای آسودگی خاطر اختصاص میدهند افراد مثبت نگر بهخوبی درک میکنند که گاهی اوقات نیاز دارند بهجای تالش برای عالی بودن، آهستهتر به جلو حرکت کنند و اهداف و جاه طلبیهای خود را کاهش دهند. آنها با این کار از صرف انرژیای که منجر به ایجاد انرژی منفی میشود، جلوگیری میکنند. به طور خالصه باید گفت این افراد برای حرکت بیشتر در زوی بعد، امروز یک گام به عقب برمیدارند.

۱۲ -تائید هر کسی برایشان مهم نیست اگر اجازه دهید نظرات منفی دیگران شما را فلج کند، به سختی احساسی خوب و حالتی شاد خواهید داشت. بسیاری از مردم از بیاعتباری و موردانتقاد قرار گرفتن میترسند. افراد مثبت گر فکر کرده و اقدامی حتی معکوس نسبت به بقیه مردم را انجام میدهند.

منبع : مجله امید و خانواده

تهیه وتنظیم : مهرانگیز امیرزهی

۷۸۶

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
انتهای پیام/

دیدگاه های ارسال شده توسط شما ، پس از تایید مدیر سایت یا دبیر بخش خبری در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت باشد منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.